หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมจัดโครงการ “น้องอิ่มท้อง สมองพร้อมเรียนรู้”

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ยินดีต้อนรับ นายธวัช ยะสุคำ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

18 กรกฎาคม 2566 นางการเวก ไชยโอชะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.ตาก ครั้งที่ 7/2566

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

7 กรกฎาคม 2566 ประะเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของนายอนุสรณ์ เหล่าเมือง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

17 กรกฎาคม 2566 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของนางสาวศิรินันท์ อินสอน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

22 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จัดกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนเป็นประจำทุกวัน ช่วงเวลา 8.20-8.50น.

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

6 มกราคม 2566 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส สวัสดีปีใหม่ 2566 และวันเด็ก 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

Congratulations