หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของเรา ภาพกิจกรรม

7 กันยายน 2565 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนด้วยการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2565 สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของเรา ภาพกิจกรรม

1 กันยายน 2565 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 สนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของเรา ภาพกิจกรรม

29 สิงหาคม 2565 – 1 กันยายน 2565 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของเรา ภาพกิจกรรม

29 สิงหาคม 2565 เรือนจำจังหวัดตากร่วมกับโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จัดการอบรมในโครงการยุติธรรมอุปถัมภ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของเรา ภาพกิจกรรม

28 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้าพร้อมเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ภายในโรงเรียนม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของเรา ภาพกิจกรรม

27 สิงหาคม 2565 ตัวแทนครูเข้าร่วมการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ขอขอบคุณ คุณอรนาฎ กันคุ้ม และสิบเอกหญิงประกายจิต ยาจำปาสนับสนุนเสื้อกีฬาฟุตซอล ในการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี 2565

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

9 กรกฎาคม 2565 ตัวแทนครูโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมเข้าร่วมอบรม “ครูคู่พัฒนา” Pairing Teacher

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

การแข่งขันฟุตซอล นัดอุ่นเครื่อง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

7 กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางการเวก ไชยโอชะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ร่วมประชุมเชิงบูรณาการ ท้องถิ่น-ท้องที่ ตำบลวังหิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน