หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

18 กรกฎาคม 2566 นางการเวก ไชยโอชะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.ตาก ครั้งที่ 7/2566

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

7 กรกฎาคม 2566 ประะเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของนายอนุสรณ์ เหล่าเมือง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

17 กรกฎาคม 2566 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของนางสาวศิรินันท์ อินสอน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

22 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จัดกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนเป็นประจำทุกวัน ช่วงเวลา 8.20-8.50น.

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของเรา

14 มิถุนายน 2566 คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีเปิดโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวาระทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ 36 พรรษา “กิจกรรมทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ณ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม หมู่ที่ 13 บ้านตลุกสัก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของเรา

8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

6 มกราคม 2566 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส สวัสดีปีใหม่ 2566 และวันเด็ก 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

Congratulations