30 มิถุนายน 2565 นายณัฐพงษ์ คำเพชร ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นางสาวสหทัย แก้วสระแสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบกำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และส่งตัวกลับสถาบัน

adminwhk

Author: adminwhk

ใส่ความเห็น