แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม
142 ม.13 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
Tel : 086-4492986
Fax : 055-552012
Email : h519777@whk.ac.th
Facebook whk