ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

6 มกราคม 2566 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส สวัสดีปีใหม่ 2566 และวันเด็ก 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

Congratulations

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

Congratulations

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

Congratulations

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

Congratulations

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

Congratulations

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

Congratulations

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

Congratulations

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

Congratulations

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

29 ธันวาคม 2565 นางสาวศิรินันท์ อินสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬา ความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักการทำงานร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม